Toppers List

TOPPERS APPLIED SCIENCE DEPARTMENT

2022-23

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
SONAWANE ANURADHA SACHIN9.30
PACHORKAR RUTUJA BHAUSAHEB9.34
AMLE PRATHMESH PRAVEEN9.43

2021-22

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
PENDHARI SUDARSHAN RAMESH9.5
KOTWAL SHRADDHA RAJKUMAR9.57
GUJRATHI SIDDHANT SUHAS9.59
PAWAR SNEHIT ANIL9.61

2020-21

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Jejure Vidya M.9.66
Jain Mohit R.9.66
Kale Neha P.9.73
Jain Shruti A.9.77

2019-20

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Patil Tejas Arun9.09
Mutha Tejaswini Dagdulalji9.2
Galande Snehal Dattu9.2
Shinkar Sayali Anil9.39

2018-19

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Mr.Babhale Sharvari Sanjay9.28
Mr.Kothari Karishma Mangilal9.38
Mr.Bochare Swapnali Yashwant9.46